• iletisim@cebinyanmasin.com
  • 0536 683 4186

FİRMA KATEGORİLERİ

ARAMA SONUÇLARI

Belinay Kozmetik

Belinay Kozmetik

Belinay Kozmetik Karaman‘da hizmet vermeye başladığı günden bu yana müşterilerini memnun etmiş, gerekirse ayaklarına kadar hizmet götürmüştür. Belinay Kozmetik ürünlerinin kalitesi Farmasi Kaliteli ürünler, Kaliteli hizmet, çarşı pazar fuar ve evlere hizmet götürüyoruz.  

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Kurum Hakkında Görevlerimiz a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek, b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi […]

Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İlimiz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne uygun olarak 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında, Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verdiği görevleri sürdürmektedir. İlimiz Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 04.07.2011 tarihin 644 sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik […]

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü

Vizyonumuz Sağlığın geliştirilmesini uluslararası düzeyde en yüksek standartlara taşıyarak, uluslararası örnek alınacak ülke yapısına ulaşmak. Misyonumuz Ulusal düzeyde sağlığın gelişmesi için, sağlık okur yazarlık düzeyini sürekli artırmak, teknolojik yeniliklerden faydalanarak toplumda her kesimin eşit olarak sağlık algısına ulaşmasını sağlamak.

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MİSYON T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Ülkemizin evrensel kültür, sanat ve turizm değerlerinin sürdürülebilir korunmasını sağlayarak yaşatmak ve tanıtmak, toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ülkemizin dünya turizminden alacağı payı artırmak” görevlerini yerine getirir. ViZYON T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Üstün evrensel değerlere sahip kültür mirasımızın, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir korunma çabalarını başarı ile […]

Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

KURULUŞ Osmanlı Devleti ’nde II. Mahmut döneminde yapılan birçok ıslahat hareketi içinde, Batı ülkelerinde olduğu gibi devlet görevlerinin yeni oluşturulan nazırlıklar (bakanlıklar) arasında bölüştürülmesi de yer almıştır. 1838 yılında “Meclis-i Ziraat ve Ticaret Komisyonu” oluşturulmuş, Tanzimat Fermanının kabulünden sonra 1840 yılında da İstanbul’da “Umur-ı Ticaret ve Ziraat Nezareti ” kurulmuştur. Bu nezarette; “Ticaret ve Ziraat […]

Karaman Gençlik Kulübü

Karaman Gençlik Kulübü

Karaman Gençlik Kulübü Derneği , bir grup gencin 2010 yılı Kasım ayında temelde uluslararası gençlik projeleri yürütmek için kurduğu bağımsız ve uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Ancak, bu şekilde faaliyetlerine başlayan Karaman Gençlik Kulübü Derneği, dernek yönetiminin ve gönüllü gençlerin sosyal sorumluluk duyguları ve iyi niyetleri birleşerek günden güne gelişim göstermiştir. Bu süre zarfı içerisinde […]

Karaman Ticaret İl Müdürlüğü

Karaman Ticaret İl Müdürlüğü

Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname BİRİMİN GÖREVLERİ; (1) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Tüketicinin korunmasına ilişkin politikalar oluşturmak, bu politikaların belirlenmesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak. b) Tüketicilerin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak […]